Om

«Jeg ved om et levende liv før døden»

Ingelise Lund

Mitt navn er Ingelise Lund. Jeg er founder af InFreeLand AS, en skole for selvudvikling og indsigt i menneskelig natur og psykologi.

Læringen er erkjennelses-basert og proces-orientert, og du får plads og tid til at gøre dig dine egne erfaringer om hvad som du kan mærke er sandt i dig. Jeg arbejder både med grupper og tar individuelle timer.

At blive fri
Jeg er terapeut, men mest av alt en guide eller katalysator til en større klarhed i forhold til den du er og til livet. Mit vigtigste værktøj er mit nærvær, min forståelse for den menneskelige natur og evne til at spejle det flow af energier som pågår i mennesker hele tiden.

Hvis du vil jobbe med mig, vil vi sammen først afsløre menneskenes sunde og naturlige evne til at fortrænge ubehagelige oplevelser, chok og traumer og føre dem ned i glemslens dyb. Dette kan ofte vække både raseri, skam, glæde, foragt, smerte og angst. Følelser vi har oplevd som uvelkomne af vores omgivelser og os selv.

For at blive fri, har vi brug for at blive mødt og have et rum for at det som kommer op ikke blive fejl eller fordømt. Jeg har lang erfaring i å holde og tåle et sådant rum. Det kræver at jeg kender til disse følelser, ikke fordømmer og ikke er bange for dem. For hvis du ikke bliver mødt her, vil det blive en gentagelse af fortiden og en retraumatisering eller et nyt svigt.

Essens
Jeg lytter til dine ord og jeg spejler dine subtile reaktioner i din krop, ofte taler jeg mere til din krop end til dit hoved. Kroppen lyver ikke, den husker gamle traume og chok-oplevelser. Ved å lære at lytte mer til din egen kropp vil du også få bedre kontakt med det indre, subtile og dybe i dig. Dette er din sande personlige natur. Din essens.

I dagens samfund har ikke denne essens noen egentlig verdi, og de fleste mennesker ender op med at undertrykke den og tilpasse sig hemmende strukturer fra t.ex. skolen, religionen og kulturen for at overleve.

Denne rejse hvor vi vælger at mærke og rumme vores fortrængte ubehag, fører os igennem de slørende filtre og tilbage til vores sande personlige selv, vores sande og unike kvaliteter. At komme hjem i sig selv er at finde sin indre fred, glæde, passion, styrke og kraft til at være sand med det som er.

En innføring og informasjon om temaer knyttet til chok og traumer er beskrevet i min bok «MIT UNIVERS -OG DIT».

Vil du lese mer om min bakgrund, klik her.

Lagre